หินเจียรตรานกโฟนิกซ์ จดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

หินเจียร ยี่ห้อนกโฟนิกซ์ ได้จดเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

จากปี 2549 จนถึงปัจุบัน เป็นเวลากว่า10 ปี สำหรับหินเจียรไน ยี่ห้อนกโฟนิกซ์ ที่คุ้นเคยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ในงานก่อสร้าง การใช้งานทั่วไปสำหรับช่าง 

ปัจจุบัน หินเจียร ยี่ห้อนกโฟนิกซ์ Phoenix ได้รับการรับรอง เครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทยเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อใหม่ว่า นกโฟนิกซ์ที่ร้อนแรง Red Phoenix 

หินเจียรยี่ห้อนกโฟนิกซ์สีแดง  Red Phoenix มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานสูงสุด