1.หินเจียรบ่าเดียวหรือหิน 5A นั้น ลักษณะหินจะเป็นทรงราบ

เเต่มีบ่าเว้าเข้าไป 1 ด้าน

โดยการอ่านค่าจะเป็นดังนี้

D เส้นผ่าศูนย์กลาง(Diameter):โตนอก 205 mm

T :สูง 32 mm

H : รูใน (Bore) : 50.8 mm

P : ความกว้างของบ่า 120 mm

E : หรือความสูงหินไม่รวมบ่า 17 mm

2. หินเจียรบ่าเดียวหรือหิน 7A นั้น ลักษณะหินจะเป็นทรงกระบอก

และมีบ่าเว้าเข้าไป 2 ด้า

โดยการอ่านค่าจะเป็นดังนี้ 

D เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) :โตนอก 305 mm

T : สูง 100 mm

H : รูใน (Bore) : 120 mm

P : ความกว้างของบ่า 175 mm

FG : หรือความสูงของบ่าทั้งสองด้าน 25 mm