solid_compound

ยาขัดเงา หรือที่เรียกๆกันทั่วไปว่า ไขปลาวาฬ นั้น มีอยู่หลายสี การใช้งานแต่ละสีให้ผลงานที่แตกต่างกัน

โดยขึ้นอยู่กับวัสดุ และ ค่าความเงาที่ต้องการ

อ่านต่อ