grinding_wheel

ลูกปอขัดหยาบ ขัดลบรอย ล้อผ้า ล้อสักหลาด ผ้าขาว ผ้าดิบ งานขัดเงา ที่ใฝ่ฝัน เงาได้เหมือนกระจก ด้วยมือเรา

อ่านต่อ