คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ตะไบเพชร

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 • ตะไบเพชรแบน #120 ตะไบเพชรแบน #120

  ตะไบเพชรแบน #120

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿380
 • ตะไบเพชรท้องปลิง #120 ตะไบเพชรท้องปลิง #120

  ตะไบเพชรท้องปลิง #120

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿465
 • ตะไบเพชรกลม PF-203 #120 ตะไบเพชรกลม PF-203 #120

  ตะไบเพชรกลม PF-203 #120

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿198
 • ตะไบเพชรสามเหลี่ยมPF-205 #120(5x180x70) ตะไบเพชรสามเหลี่ยมPF-205 #120(5x180x70)

  ตะไบเพชรสามเหลี่ยมPF-205 #120(5x180x70)

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿198
 • ตะไบเพชรท้องปลิงPF-202 #120 ตะไบเพชรท้องปลิงPF-202 #120

  ตะไบเพชรท้องปลิงPF-202 #120

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿198
 • ตะไบเพชรแบนPF-201#120(5x180x70) ตะไบเพชรแบนPF-201#120(5x180x70)

  ตะไบเพชรแบนPF-201#120(5x180x70)

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿262
 • ตะไบเพชรสามเหลี่ยม PF-205 Best Diamond ตะไบเพชรสามเหลี่ยม PF-205 Best Diamond

  ตะไบเพชรสามเหลี่ยม PF-205 Best Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿412
 • ตะไบเพชรแบนPF-201 BEST Diamond ตะไบเพชรแบนPF-201 BEST Diamond

  ตะไบเพชรแบนPF-201 BEST Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿412
 • ตะไบเพชรท้องปลิง PF-202 Best Diamond ตะไบเพชรท้องปลิง PF-202 Best Diamond

  ตะไบเพชรท้องปลิง PF-202 Best Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿412
 • ตะไบเพชรกลม PF-203 BEST DIAMOND ตะไบเพชรกลม PF-203 BEST DIAMOND

  ตะไบเพชรกลม PF-203 BEST DIAMOND

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿412
 • ตะไบเพชรสี่เหลี่ยม PF-104 ตะไบเพชรสี่เหลี่ยม PF-104

  ตะไบเพชรสี่เหลี่ยม PF-104

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿102
 • ตะไบเพชรสามเหลี่ยมPF-105 ตะไบเพชรสามเหลี่ยมPF-105

  ตะไบเพชรสามเหลี่ยมPF-105

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿102
 • ตะไบเพชรแบน PF-101 ตะไบเพชรแบน PF-101

  ตะไบเพชรแบน PF-101

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿102
 • ตะไบเพชรท้องปลิง PF-102 ตะไบเพชรท้องปลิง PF-102

  ตะไบเพชรท้องปลิง PF-102

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก
  ฿102
 • ตะไบเพชรกลม PF-103 ตะไบเพชรกลม PF-103

  ตะไบเพชรกลม PF-103

  ขัดเหล็ก ขัดลับคมเครื่องมือ ใช้ขัดชิ้นงานตามซอกแคบๆ
  ฿102
 • ตะไบเพชรแบบเตเปอร์ CF-600 (12ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond ตะไบเพชรแบบเตเปอร์ CF-600 (12ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ตะไบเพชรแบบเตเปอร์ CF-600 (12ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿4,173
 • ตะไบเพชร PFL-10 (10ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond ตะไบเพชร PFL-10 (10ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ตะไบเพชร PFL-10 (10ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿2,996
 • ตะไบเพชร HX102(10ชิ้น/ชุด) ตะไบเพชร HX102(10ชิ้น/ชุด)

  ตะไบเพชร HX102(10ชิ้น/ชุด)

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿629
 • ตะไบเพชรIF-50 (5ชิ้น/ชุด) ตะไบเพชรIF-50 (5ชิ้น/ชุด)

  ตะไบเพชรIF-50 (5ชิ้น/ชุด)

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿1,646
 • ตะไบเพชรIF-70 (5ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond ตะไบเพชรIF-70 (5ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ตะไบเพชรIF-70 (5ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿2,675
 • ตะไบเพชร MBF-90 (10ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond ตะไบเพชร MBF-90 (10ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ตะไบเพชร MBF-90 (10ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿2,996
 • ตะไบเพชรPF-10L #120 (5pcs.set) Best Diamond ตะไบเพชรPF-10L #120 (5pcs.set) Best Diamond

  ตะไบเพชรPF-10L #120 (5pcs.set) Best Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿2,263
 • ตะไบเพชรแบบงอ BF-60 (5ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond ตะไบเพชรแบบงอ BF-60 (5ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ตะไบเพชรแบบงอ BF-60 (5ชิ้น/ชุด)-BEST Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด แต่พิเศษตรงตะไบงอสามารถเข้าไปในชิ้นงานที่มีความโค้งงอได้ดีกว่ามาก
  ฿1,209
 • ตะไบเพชร PF-10 #120ชุด5ชิ้น BEST Diamond ตะไบเพชร PF-10 #120ชุด5ชิ้น BEST Diamond

  ตะไบเพชร PF-10 #120ชุด5ชิ้น BEST Diamond

  ใช้สำหรับขัดหรือแตกแต่งแม่พิมพ์ ตามแบบได้อย่างละเอียด สามารถตะไบชิ้นงานในที่แคบ หรือชิ้นงานเล็ก หรือ ด้านโค้งด้านมนได้อย่างดี มีหลายแบบในหนึ่งชุด
  ฿990
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less